V Rusovciach pripravujú novú štvrť. Budú v nej stovky domov a bytov

V bratislavskej mestskej časti si už nechali vypracovať dopravno-kapacitné posúdenie 15. 3. 2019

Nová výstavba a rozvoj sa dotýka územia, ktoré sa nachádza pri vstupe do Rusoviec od Petržalky. Areál s rozlohou 29 hektárov je dnes podľa katastra vedený ako orná pôda a je rozdelený medzi viacerých súkromných vlastníkov. Dlhoročné schvaľovanie O rozvoji tejto časti Rusoviec sa hovorí už niekoľko rokov. Ešte v máji 2012 bola vyhlásená stavebná uzávera, ktorej cieľom bolo zmeniť územný plán a presne definovať budúci rozvoj. Územný plán z roku 2007 vnímal túto oblasť ako rozvojové územie určené na málopodlažnú zástavbu obytného územia, na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, obč...

Článok dodal server www.etrend.sk. Celý článok nájdete tu.

TOPlist TOPlist